Activiteiten

Symphony of Soils is mede initiatiefnemer en/of direct betrokken bij volgende activiteiten:

AReNA platform: 2021 tot heden

AReNA platform: Agroecology Regenerative agriculture Nature inclusive agriculture platform

Doelstelling van AReNA (Agroecology Regenerative Agriculture and Nature Inclusive Agriculture Platform) platform is om kennis van duurzame, regenative en weerare voedselproductie systemen te ontwikkelen voor mens en natuur in Noord-Nederland. Boeren faciliteren om regeneratieve landbouwmethoden te kunnen implementeren door de voorwaarden te scheppen om tot een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam productiesysteem te komen. Binnen AReNA worden boeren gezien als de belangrijkste speler in het voedselproductiesysteem. De hoofdzaak van AReNA is om hen te faciliteren in de complexe en mogelijk overweldigende transitie naar regeneratieve natuurgarven landbouw. Om belemmeringen op het transitiepad wet te nemen of overkomelijk toemaken. AReNA werkt vanuit drie kernthema’s

1. Leren in innoveren,
2. Rentabiliteit van boerderijen en
3. het scheppen van een stimulerende omgeving.

Lees meer over AReNA Hier.

  Congres: Kansen van het GLB en de bodem als basis in Oosterwolde oktober 2021

  • 3 daags congres voor boeren, adviseurs, beleidsmedewerkers en onderwijsinstellingen uit binnen- en buitenland met op het programma presentaties van toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, bodem-beleef-sessies, workshops, excursies, bedrijfsbezoeken, ontmoetingen, netwerken.

   Klik hier voor meer informatie

  De weg vooruit: Kringloop-wandeltocht 2020

  • Wandeltocht van agrariërs, burgers, wetenschappers en meer dan 60 organisaties naar 2e kamer in Den Haag in januari 2020 met overhandigen van 10 puntenplan aan minister Schouten.

  Friese Voedselbeweging 2019

  Symposium Symphony of Soils 2018

  Tijdens de Soil Food Week 2018 vond het Symposium Symphony of Soils plaats en was de stichting betrokken bij de programmering van de Soil