Partners

Partners Kruiwagenmars Zundert naar Brussel:

De kruiwagenmars wordt mede mogelijk gemaakt door vele partners.

 

Kruiwagenmars door Den Haag 2022

Deze organisaties ondersteunden de Kruiwagenmars op 12 oktober 2022
AReNA platform

Initiatiefnemers: Symphony of Soils, CO2L farming advies, Galama solutions, & Rijksuniversiteit Groningen (Pablo Tittonell)

Partners: Universiteit van het Noorden, WUR, Universiteit Utrecht, boerenorganisaties, banken en agrariërs.

Give a Shit! actie 1 april 2022
Give a Shit! actie 14 mei 2022
De actie werd georganiseerd door: Stichting Rondgang (Broodje Poep), Stichting Symphony of SoilsAERES MBO en ondersteund door: Living Lab Fryslân,  Friese Milieu Federatie en Vereniging Circulair Friesland.
Congres: Kansen van het GLB en de bodem als basis. 12, 13 , 14 October 2021
De organisatie is in handen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, Avalon, het Kenniscentrum Bodem, Symphony of Soils en het project Meerwaarde van de Bioboer.
Festival B over de bodem van je gezondheid 2018 & 2019
De organisatie van Festival B over de bodem van je gezondheid is in handen van Vroom’s Communicatie, Suikerzout en Harmien Haan Kennismakelaar.  Zij werkten daarbij nauw samen met Theo Mulder , Rineke Dijkinga en Jappie Rijpma en vele anderen. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van provincie Fryslan en Gemeente Smallingerland. Veel sprekers, vrijwilligers, producenten en presentatoren verlenen belangeloos hun medewerking en de organisatoren leveren een bijdrage aan tijd. Op 20 oktober a.s. vindt de tweede editie van Festival B plaats wederom in De Lawei in Drachten.
Symposium Symphony of Soils 2018:
De organisatie van het Symposium Symphony of Soils 2018 was in handen van het Kennisconsortium Bodem in samenwerking met de Stichting Symphony of Soils en hogeschool Van Hall Larenstein. De Provincie Fryslan,  gemeente Oosterwolde, Vereniging Circulair Friesland, Interreg Deutschland Nederland, Rabo Bank en LTO Noord ondersteunden het symposium financieel. Het symposium zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de waardevolle in kind medewerking van vele andere partijen die de bodem een warm hart toedragen.waaronder gastheer Ecostyle, Mulder Agro, Vroom’s Communicatie, leden van het Kenniscentrum Bodem, sprekers, begeleiders van de bodem-beleef-sessies, de workshopsbegeleiders en studenten van hogeschool Van Hall Larenstein. Dagvoorzitter was Dick Veerman van Foodlog. Studenten van de ROC Friese Poort uit Sneek verzorgden de catering volgens Dutch Cuisine uitgangspunten,helemaal passend bij de thematiek van het symposium. En last but not least de leden van Soli Brass die op het eind van het symposium de premiere van de Symphony of Soils ten gehore brachten.