©AlexisdeRoode

Symposium Symphony of Soils

Het eerste Symposium Symphony of Soils op 11 oktober 2018 was een groot succes.
Intentie is om in najaar 2020 een tweede Symposium Symphony of Soils te organiseren. 

Soil Food Week

Het Symposium Symphony of Soils en Festival B maakten beide onderdeel uit van de eerste Soil Food Week. De Soil Food Week ging van start op 10 oktober 2018 met de Friese dag van de Duurzaamheid en een fantastisch diner van de toekomst door studenten van de ROC Friese Poort in Drachten. Klik hiervoor het fotoverslag daarvan. Ook het International Conference of Organic Farming and Our Future Food System maakte hier deel uit van de Soil Food Week. Deze vond plaats op 12 oktober 2018. De internationale presentaties van de Conference zijn te zien op: www.avalon.nlDe aftermovie van Festival B 2018 en programma, foto’s en aftermovie van Festival B 2019 zijn te vinden op www.festivalB.nl.

Van 5 t/m 10 oktober 2020 vindt de tweede Soil Food Week plaats. 

Festival B

Het eerste Festival B over de bodem van je gezondheid op 13 oktober 2018 was een groot succes. Meer dan 1000 bezoekers, 19 prikkelende presentaties o.a. door Vandana Shiva, Rineke Dijkinga, Juglen Zwaan, Peter Klosse, SVH Meesterkok Albert Kooy, Esther Nederhof en heel veel meer, workshops en een markt met meer dan 35 standhouders. Dat smaakt naar meer!

Op 13 oktober 2019 vond de tweede editie van Festival B plaats. Met 11 presentaties, 40 standhouders, een healthcheck, gezondheidsadviesplein, foodtrucks en lunch op recept van Rineke Dijkinga en gratis toegang dankzij financiele bijdragen door provincie Fryslan en gemeente Smallingerland. Deze keer bezocht door meer dan 4500 bezoekers. De derde editie van Festival B vindt plaats op 10 oktober 2020. Kijk op www.festivalB.nl voor foto’s, aftermovie en updates.

Wat is er aan de hand?

Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben die vruchtbare bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om ons voedsel te kunnen verbouwen.
Het gaat niet goed met onze bodems. Dit heeft grote gevolgen voor onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze gezondheid. Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. Al het voedsel voor iedereen op aarde wordt op slechts elf procent van het aardoppervlak geproduceerd. Door aantasting van de bodem – door bijvoorbeeld erosie, uitputting en verdichting – is een groot deel van alle bodems op aarde sterk verarmd maar dat zijn wel de bodems die we nodig hebben om in 2050 de wereldbevolking (dan zo’n 9 miljard mensen) te kunnen voeden.