Congres: Kansen van het GLB en de bodem als basis

Het ministerie van LNV, provincies Fryslan, Groningen en Drenthe, Avalon, Kenniscentrum Bodem, Symphony of Soils, het project Meerwaarde van de Bioboer organiseren: van 12 tot en met 14 oktober 2021 het congres: ‘Kansen van het GLB en de bodem als basis’ voor boeren, adviseurs, beleidsmedewerkers en onderwijsinstellingen uit binnen- en buitenland met op het programma presentaties van toonaangevende sprekers uit binnen- en buitenland, bodem-beleef-sessies, workshops, excursies, bedrijfsbezoeken, ontmoetingen, netwerken. Het congres bestaat uit een Nederlandstalig programma op 12 oktober en een Engelstalig internationaal programma op 13 oktober ‘The Added Value of the Organic Farmer, Bioregions’ met op 14 oktober online workshops. Locatie: Oosterwolde met inachtneming van Corona richtlijnen en deels online.

Soil Food Week 2018

Het Symposium Symphony of Soils en Festival B maakten beide onderdeel uit van de eerste Soil Food Week. De Soil Food Week ging van start op 10 oktober 2018 met de Friese dag van de Duurzaamheid en een fantastisch diner van de toekomst door studenten van de ROC Friese Poort in Drachten. Klik hiervoor het fotoverslag daarvan. Ook het International Conference of Organic Farming and Our Future Food System maakte hier deel uit van de Soil Food Week. Deze vond plaats op 12 oktober 2018. De internationale presentaties van de Conference zijn te zien op: www.avalon.nlDe aftermovie van Festival B 2018 en programma, foto’s en aftermovie van Festival B 2019 zijn te vinden op www.festivalB.nl.

Festival B

Het eerste Festival B over de bodem van je gezondheid op 13 oktober 2018 was een groot succes. Meer dan 1000 bezoekers, 19 prikkelende presentaties o.a. door Vandana Shiva, Rineke Dijkinga, Juglen Zwaan, Peter Klosse, SVH Meesterkok Albert Kooy, Esther Nederhof en heel veel meer, workshops en een markt met meer dan 35 standhouders. Dat smaakt naar meer!

Op 13 oktober 2019 vond de tweede editie van Festival B plaats. Met 11 presentaties, 40 standhouders, een healthcheck, gezondheidsadviesplein, foodtrucks en lunch op recept van Rineke Dijkinga en gratis toegang dankzij financiële bijdragen door provincie Fryslan en gemeente Smallingerland. Deze keer bezocht door meer dan 4500 bezoekers. Kijk op www.festivalB.nl voor foto’s, aftermovie en updates.

Wat is er aan de hand?

Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben die vruchtbare bovenlaag vol wormen, schimmels en bacteriën nodig om ons voedsel te kunnen verbouwen.
Het gaat niet goed met onze bodems. Dit heeft grote gevolgen voor onze voedselzekerheid, ons klimaat en onze gezondheid. Door de huidige manier van bemesten en bodembewerking daalt het humusgehalte en raken we vruchtbare gronden kwijt. Al het voedsel voor iedereen op aarde wordt op slechts elf procent van het aardoppervlak geproduceerd. Door aantasting van de bodem – door bijvoorbeeld erosie, uitputting en verdichting – is een groot deel van alle bodems op aarde sterk verarmd maar dat zijn wel de bodems die we nodig hebben om in 2050 de wereldbevolking (dan zo’n 9 miljard mensen) te kunnen voeden.