Kruiwagenmars 24 tm 31 mei Zundert-Brussel

We hebben te maken met veel uitdagingen zoals CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid.

Oplossingen voor deze uitdagingen komen samen in de bodem. Als we de levende bodem centraal stellen lossen we ze allemaal werkenderwijs en gelijktijdig op. Gezamenlijk kunnen we in 5 – 7 jaar tijd grote stappen maken.
Meer info: www.kruiwagenmars.be

Kruiwagenmars Groene scholen

Op 22 mei 2023 – world earth Day – lopen studenten van een groot aantal groene agrarische scholen in Nederland met kruiwagens naar elkaars school. Met kruiwagens met daarin grond vol leven en een appelboom die bij een collega school wordt geplaatst.
Als symbool van toekomst, van vruchtbaarheid en als symbool van een levendig bovengronds netwerk van toekomstige boeren en tuinders. Jongeren die in het belang van hun toekomst aandacht vragen voor het net zo levendige maar onzichtbare biologische netwerk in de bodem.

Kruiwagenmars 2022 Den Haag

We lieten zien dat we dit SAMEN willen: boeren, burgers, onderwijs, zorg en artsen. Gezamenlijk kunnen we in 5 – 7 jaar tijd grote stappen maken. De actiedag was een groot succes en de petitie is inmiddels al in ontvangst genomen. 

Over Symphony of Soils

Symphony of Soils stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek en de relatie duidelijk te maken tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens. In het jaar van de bodem vond op 27 juni 2015 in het Tropenmuseum in Amsterdam de Save our Soils conferentie plaats en werd  de Amsterdam Declaration getekend. Dit vormde de inspiratie voor het oprichten van de Stichting Symphony of Soils.

 

Meer activiteiten

Give a shit!  2023

Over het terugbrengen van menselijke poep en plas in de kringloop.
13 mei 2023