• Home
 • /
 • Over

Over

Symphony of Soils stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek en de relatie duidelijk te maken tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens. In het jaar van de bodem vond op 27 juni 2015 in het Tropenmuseum in Amsterdam de Save our Soils conferentie plaats en werd  de Amsterdam Declaration getekend. Dit vormde de inspiratie voor het oprichten van de Stichting Symphony of Soils.

Stichting Symphony of Soils

Symphony of Soils is een initiatief van Theo Mulder (Mulder Agro), Marlise Vroom (Vroom’s Communicatie) en Ria Commandeur (R. Commandeur Advies).
De Stichting Symphony of Soils is in de zomer van 2016 opgericht.

Bestuursleden

Theo Mulder
Voorzitter

Jappie Rijpma
Penningmeester

Marlise Vroom
Vicevoorzitter

Sytze Keuning
Bestuurslid

Comité van Aanbeveling

 • Cees Buisman, scientific director Wetsus, European Centre of Excellence for sustainable Water Technology
 • Jan Willem Erisman, professor Integrated Nitrogen Studies at VU Amsterdam
 • Pier Vellinga, portefeuillehouder Water en Klimaat Waddenacademie; emeritus hoogleraar klimaatverandering Wageningen en VU Amsterdam.
 • Gerjan Navis, Internist-Nefroloog, Hoogleraar Voeding in de Geneeskunde UMCG.
 • Volkert Engelsman, directeur EOSTA
 • Wiepk Voskamp, lector Duurzame Melkveehouderij Van Hall Larenstein
 • Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer Van Hall Larenstein
 • Sierd Deinum, melkveehouder
 • Jan Willem Bakker, akkerbouwer
 • Bertus Buizer, directeur Buizer Advies, voorzitter Sustainable Food Supply Foundation.
 • Wim van der Putten, hoofd afdeling Terrestrial Ecology NIOO