Over

Symphony of Soils stelt zich tot doel bodemvruchtbaarheid onder de aandacht te brengen van een breed publiek en de relatie duidelijk te maken tussen bodemgezondheid en de gezondheid van plant, dier en mens. In het jaar van de bodem vond op 27 juni 2015 in het Tropenmuseum in Amsterdam de Save our Soils conferentie plaats en werd  de Amsterdam Declaration getekend. Dit vormde de inspiratie voor het oprichten van de Stichting Symphony of Soils.

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel. 
Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

 

 

Contact

Waarom doen we dit?

Boeren, burgers en overheden staan voor nogal wat grote uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. De kranten berichten er dagelijks over. Boeren en natuur worden bedreigd in hun bestaan, het klimaat verandert, burgers zien oplopende prijzen en een lagere kwaliteit van het voedsel.

Als we de bodem centraal stellen kunnen we meerdere problemen werkenderwijs en gelijktijdig oplossen. Waarbij burgers, boeren én de natuur allemaal winnen.

Is dat haalbaar?

Ja, zeker! In 5 tot 7 jaar is een vitale bodem te realiseren, dus wie nu begint heeft dat in 2030 geregeld! Als we dit SAMEN doen en gezamenlijk de blik op de bodem richten en terug gaan naar de basis van ons eigen leven.

Initiatiefnemers

Symphony of Soils is een initiatief van Theo Mulder (Mulder Agro), Marlise Vroom (Vroom’s Communicatie) en Ria Commandeur (R. Commandeur Advies).
De Stichting Symphony of Soils is in de zomer van 2016 opgericht.

Bestuursleden

Theo Mulder
Voorzitter

Marlise Vroom
Vicevoorzitter

Jappie Rijpma
Penningmeester

Comité van Aanbeveling

 • Cees Buisman, scientific director Wetsus, European Centre of Excellence for sustainable Water Technology
 • Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad, WKR
 • Pier Vellinga, emeritus hoogleraar klimaatverandering Wageningen en VU Amsterdam.
 • Gerjan Navis, Internist-Nefroloog, emeritus hoogleraar Voeding in de Geneeskunde UMCG.
 • Volkert Engelsman, oprichter Robin Food Coalition, voormalig directeur EOSTA
 • Wiepk Voskamp, lector Duurzame Melkveehouderij Van Hall Larenstein
 • Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer Van Hall Larenstein
 • Sierd Deinum, melkveehouder
 • Jan Willem Bakker, akkerbouwer
 • Bertus Buizer, directeur Buizer Advies, voorzitter Sustainable Food Supply Foundation.
 • Wim van der Putten, hoogleraar NIOO-KNAW