YOUTUBE VIDEO’S

Een aantal video’s over de inzet van biodiverse groenbemesters en bodembedekkers om in 3 – 7 jaar werkenderwijs het gebruik van kunstmest, herbiciden en pesticiden nagenoeg overbodig te maken. Zet de Engelse of Nederlandse ondertiteling bij de video’s aan.

0. Bodemwinst, De film “Bodemwinst” wil een inhoudelijke bijdrage leveren aan de toekomst van de landbouw rond het thema bodem. Aan de orde komt hoe een gezonde bodem bij kan dragen aan een gezond product, een gezond ecosysteem en aan de gezondheid van mensen. Vragen daarbij zijn: “Wat is een gezonde bodem, hoe kun je daaraan werken en hoe draagt dit ook bij aan een gezonde bedrijfsvoering.” De praktijk is de basis van de film. Zeven melkveehouders, akkerbouwers en tuinders, die actief met bodem bezig zijn, vertellen hoe zij aandacht geven aan hun bodem en hoe ze die verder willen ontwikkelen. Op deze praktische verhalen wordt in de film vanuit verschillende optieken gereageerd door deskundigen. Zo ontstaat een toekomstgerichte film met veel kennis, maar wel geankerd in de praktijk. Bron:

1. USDA-NRCS – Unlock the Science of Soil Health trailer. Hierin legt de maker Buz Kloot uit dat hij verwachtte dat de boeren die zich met bodem gezondheid bezig hielden failliet zouden gaan. Tot zijn verassing zag hij de resultaten op de bedrijven alleen maar beter worden. De theorie verkeerd? Nee, het belang van bodemleven voor voeding en gezondheid van de gewassen over het hoofd gezien.

 

2. USDA-NRCS – Unlock the Science of Soil Health – Ontsluit de wetenschap van bodemgezondheid (serie korte video’s van 1 tot 4 minuten). Kijk eerst naar de 1 minuut video’s, en daarna naar de langere video’s:

3. Met Groenbemesters jaarlijks per ha 200 kg N, 200 kg K & 150 kg P, plus sporen in de grond brengen: https://www.youtube.com/watch?v=06N63U-RAl0 – 4 min

4. “The Science of Soil Health – Cycle, Re-cycle, Repeat” – 4 min

Sterkere gewasontwikkeling door CO2 opbouw in de bodem door ademhaling van plantenwortels, bodembiologie en vertering van organisch materiaal. De CO2 lost op in het bodemvocht en neerslagwater tot koolzuur. Koolzuur is een zwak zuur dat de mineralen uit de bodemmatrix oplost en zo beschikbaar maakt voor schimmels en bacteriën die het bij de planten brengen. Goed uitgelegd door Dr. Will Brinton.

5. “Under Cover Farmers” Feature Length by Buz Kloot – 29 min.

Alle argumenten om ecologisch landbouw te gaan bedrijven in een video samengevat, gebaseerd op 35 jaren ervaring met natuurlijke landbouw (minimaal agrochemie).

6. “Getting the cover crop you want” by Jon Stika – 1.0 hr

Hoe opbrengsten te maximaliseren en ziekten te reduceren door inzet van combinaties van de juiste bodembedekkers.

7. “Nitrogen the Double Edged Sword” presentatie door Dr. Christine Jones – 40 min

Dr. Christine Jones toont de schadelijke werking van kunstmest stikstof en de wijze waarop je kunt omschakelen naar gebruik van natuurlijke stikstof, die bovendien gratis is. Download het gelijknamige artikel op haar website: www.amazingcarbon.com. Stikstof kunstmest niet meer dan 20 % per jaar afbouwen. Bodembiologie levert je de beste stikstof, in ruil voor de suikers uit de fotosynthese.

8. Brandon Rockey, pootaardappelteler uit Colorado USA, teelt in 7 jaar bijna chemievrij, door inzet van groenbemesters en tussengewassen 1.0 u :

Brandon legt heel gedegen uit hoe hij de grond per jaar beter zag worden en zijn gewassen gezonder, door inzet van biodiverse groenbemesters en tussengewassen. Ook hoe de water behoefte tot minder dan de helft afnam. Hoe biodiverser de gewassen, des te minder water nodig, des te gezonder de gewassen en vruchtbaarder de bodem, zonder aanvullende bemesting, 10-30% hogere opbrengsten dan op zijn gangbare bedrijfsdeel.

9. Gabe Brown, een veehouder uit Noord Dakota, de pionier in het gebruik van groenbemesters en bodembedekkers voor natuurlijke verbetering van bodemkwaliteit en -vruchtbaarheid. Gabe over regeneratie van landbouw bodems:

– cover crops for grazing:

– over belang biodiversiteit:

 

10. “A Farm for the Future” door Rebecca Hosking BBC Doc. Rebecca Hosking wil de boerderij waar ze is opgegroeid overnemen, maar wel duurzaam.

11. RODALE FARM – Biologisch onkruidbeheer zonder grondbewerking, Rodale Institute: resultaten van 35 jarig onderzoek nr Organic NO-Till Weed Management:

12. Allan Savory TED Talk: Hoe je de woestijn weer tot leven wekt en de klimaatverandering omkeert door intensivering van de begrazing van grasland en savannes 

13. Joel Salatin: Scratching the Surface: Soil Biology in Agriculture, March 2017. Joel Salatin toont in de presentatie voor Australische boeren hoe je de bodembiologie maximaal inzet voor gewasproductie:

14. Hoe Joel Salatin US$ 60k per jaar verdiend door planmatig weiden:

15. Mineralen beheer in biologische landbouw – Univ. of Georgia, USA Success with Organic Grains: Nitrogen Management in Organic Corn UGA:

16. Inleiding in onkruidbeheer op kleinschalige biologische landbouwbedrijven

17. Inwerken van organisch materiaal (Commerciële video, opgenomen op de biologische boerderij Otter Creek Farm van Gary Zimmer (Eén vd ecologisch telen pioniers).

18. Aanbrengen van rogge mulch voor het zaaien van volggewas in biologische teelten UGA:

 

19. Agroforestry: Het belang van bomen in biodiversiteit 

[/vc_wp_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]