Groene Scholen 2023

Op 22 mei 2023 – world earth Day – lopen studenten van een groot aantal groene agrarische scholen in Nederland met kruiwagens naar elkaars school. Met kruiwagens met daarin grond vol leven en een appelboom die bij een collega school wordt geplaatst.
Als symbool van toekomst, van vruchtbaarheid en als symbool van een levendig bovengronds netwerk van toekomstige boeren en tuinders. Jongeren die in het belang van hun toekomst aandacht vragen voor het net zo levendige maar onzichtbare biologische netwerk in de bodem.

In de media:

Kruiwagenmars met ‘groene’ scholen naar Brussel

 woensdag 29 maart 2023

KOLLUMERSWEACH – ”Op woensdag 31 mei zijn we om 14.00 uur uitgenodigd door Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel”, zo laat Theo Mulder uit Kollumersweach RTV NOF weten. Mulder is voorzitter van  Symphony of Soils. De Europarlementariërs Bart Jan Ruissen en Jan Huitema hebben ook hun medewerking toegezegd. Deze uitnodiging is de aanleiding voor de kruiwagenmars naar Brussel. Bij het Kennedy memorial gaat een delegatie het manifest aanbieden voor de leve(n)de bodem en de politici krijgen een appelboompje.

12 oktober jl. was er ook al een mars met de Aeres VMBO school uit Buitenpost in Den Haag en liepen langs de Tweede Kamer en daar werd gesproken met Laura Bromet en Caroline van der Plas, daarna bij de ministers Adema en van der Wal op bezoek geweest. ”Met kruiwagens, kinderen, muziek en een positieve boodschap gingen deuren voor ons open” vertelt Mulder. Het was een echte “Symphony of Soils”.

Waarom een kruiwagenmars?

  1. We zijn een deel van de oplossing.
  2. Vruchtbare bodems bouwen is een kans. We leggen C02 vast als humus.
  3. Mest is een kans. Wordt ondersteund door de actie give a shit op 13 mei.
  4. Bodems bouwen als sponzen dan creëren we waterberging en buffering.

De kruiwagen is de metafoor voor het denken in regeneratieve (herstellende) landbouw. Als opmaat voor de tocht naar Brussel wil de organisatie van deze tocht graag de groene scholen (63 in totaal) in Nederland verbinden met de Belgische landbouwscholen voor de tocht naar Brussel. Op maandag 22 mei is de landelijke start van de kruiwagenmars. Het is de bedoeling om ALLE scholen te verbinden. Leerlingen lopen een bepaalde route met kruiwagens naar de betreffende school waar de verbinding mee gemaakt is. Ook hebben de leerlingen appelboompje mee om deze vervolgens te planten bij de ontvangende school. Het is de toekomst van de jeugd samen met bestuurders om na te denken over een toekomstbestendige, vitale agrarische sector.

Waarom planten ze appelboompjes?

De aarde zal vrucht dragen en geven. Door de aarde te ver groenen vergroten we de fotosynthese. Groene planten bouwen aan humusopbouw en leggen CO2 vast. Een bedekte bodem werkt als een spons. Hippocrates zei het al: “laat voedsel je medicijn zijn”. Daarom een appelboompje, One apple a day keeps the docter away. Er komt steeds meer bewijs; dat puur onbewerkt voedsel gezond is. Dit gedachten goed willen ze graag versterken. De kruiwagenmars wordt georganiseerd vanuit Symphony of Soils. ”Samen met de scholen willen we dit initiatief graag bouwen”, zo vertelt Theo Mulder. ”Met verschillende mensen uit het onderwijs is overleg geweest en we zijn hoopvol om de kruiwagenmars te laten slagen”.

Auteur: Redactie RTV NOF