Kennisconsortium Bodem
Het Kennisconsortium Bodem en de stichting Symphony of Soils hebben de handen ineen geslagen als het om de organisatie gaat van het eerste Symphony of Soils symposium op 11 oktober a.s. De stichting is hier zeer verheugd over.
Het Kennisconsortium Bodem is een samenwerkingsverband tussen Van Hall Larenstein, het Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, het Louis Bolk Instituut, van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear, LTO Noord en de gemeente Ooststellingwerf. Het kennisconsortium doet onderzoek naar bodemtypen in Nederland en heeft de ambitie om over vijf jaar aan te tonen dat de transitie naar een gezonde bodem realiseerbaar is én samengaat met een gezond businessmodel voor de agrosector.