Het bewerken van het land en het zorgen voor een vitale bodem die gezonde voeding voortbrengt is een hoge vorm van cultuur. Met die boodschap overtuigden de organisatoren van het symposium Symphony of Soils (SoS) de organisatie van ‘Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018’ dat in het verlengde van dat evenement een symposium voor bodem en landbouw past. Volgens voorzitter Theo Mulder van SoS wil de organisatie boeren bewust maken van de mogelijkheden van klimaatreddende bodems en van landbouw waar de werkelijke productiekosten in het product verrekend zijn.
Een bodem die goed voorzien is van organische mest krijgt volgens Mulder een sponswerking waar het water- en nutriëntenvasthoudend vermogen betreft. „De ervaring is dat je dan minder mest hoeft te gebruiken, want er spoelt minder uit. Dat wordt belangrijker nu landbouwgrond een hoger waterbergend vermogen moet krijgen en er vaker klusterbuien optreden.”

Tussen 10 en 13 oktober zijn er activiteiten in Leeuwarden, Oosterwolde en Drachten die te maken hebben met bodem, landbouw, voeding en gezondheid. Mulder denkt dat met name het symposium op donderdag 11 oktober voor boeren interessant kan zijn. Volkert Engelsman van handelsbedrijf Eosta zal spreker zijn op dit symposium. Hij zette de berekening van de werkelijke kosten van productie op de kaart. Deze denkwijze spoort boeren aan om duurzaam te werken en consumenten om daar een faire prijs voor te betalen.

CO2-prijs in kunstmest
Mulder zag dat er voor het eerst op de facturen voor kunstmest een bedrag is gekomen voor broeikasgasemissies bij de productie. „In de toekomst gaat kunstmest zo misschien wel veel duurder worden. Boeren waren daar tot voor kort niet mee bezig, ze waren te druk met het draaien van hun eigen toko. Nu zullen ze daar meer over gaan nadenken en misschien meer organische meststoffen kiezen.”

Andere sprekers op het symposium zijn hoogleraar Functionele biodiversiteit Wim van der Putten en melkveehouder en Europarlementariër Jan Huitema. De zorg voor de bodem is volgens Mulder een zaak voor alle boeren. De gangbare sector neemt daarin steeds meer verantwoordelijkheid. „Daarom wilden we als organisatie ook opschuiven van Save our Soils naar Symphony of Soils. Dat is een veel positievere benadering. Telers moeten in harmonie met het bodemleven boeren.”

Met het afsluiten van het jaar dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa was, wil SoS de organisatie van een evenement rond bodem en landbouw doorgeven aan de culturele hoofdstad van 2019. Dat is Plovdiv in Bulgarije. Zo hoopt SoS de aandacht voor dit thema levend te houden.