Op 12 oktober liepen we met kruiwagens uit heel Nederland een route door Den Haag om te pleiten voor levende bodem als oplossing voor en stikstof, en water, en gezondheid, en klimaat, en natuur. Daar lieten we zien dat we dit SAMEN willen en dat we hierin grote stappen kunnen maken binnen 5 – 7 jaar.

Zie voor totaal overzicht, foto’s, manifest: www.kruiwagenmars.nl