Op 21 en 22 november was de ‘meest innovatieve boer ter wereld’ (Times Magazine 2011) Joel Salatin in Nederland. Hij deelde zijn opmerkelijke expertise als voedselproducent, marktpartij en opleider, en zijn ‘grondige’ visie op een natuurinclusieve koers voor de Nederlandse landbouw.

De waarde hiervan komt steeds breder in beeld, als een antwoord op actuele en urgente kwesties: bodemvruchtbaarheid en productiviteit, biodiversiteit, klimaatproblemen, de gezondheid van consumenten en last but not least: de bestaanszekerheid van boeren. Klik hier voor verslag van de bijeenkomst. www.natuurinclusievelandbouw.nl